קול קורא של הכתב עת – Sociological Papers

כתב עת שיוצא לאור במכון סוציולוגי לחקר קהילות באוניברסיטת בר-אילן בעריכתן של של פרופ' לריסה רמניק וד"ר אנה פרשיצקי
גיליונות קודמים ניתן למצוא באתר הכתב עת באתר של המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן