קריאות חדשות ב"טקסי מעבר של ון גנפ: קובץ מיוחד של JCS והזמנה לדיון

קובץ חדש של כתב העת לסוציולוגיה קלאסית (JCS) בעריכתם של ניצן רותם ושלמה פישר יצא לאור. הקובץ מציע קריאות חדשות בספר "טקסי מעבר" של ארנולד ון גנפ (1909).

להלן הזמנה לדיון וכריכת הקובץ:

JCS-001Van gennep