שנה טובה לכל חברות וחברי האגודה

נשיא האגודה החדש ניר אביאלי וחברות הועד המנהל מברכות את כל הקהילה האנתרופולוגית בישראל בשנה טובה ומתוקה.

נאחל שנה פוריה בכתיבה, עשירה בקשרים חדשים ובהוראה ולמידה מלאות השראה.