תגובות לגילוי הדעת של האגודה

גילוי הדעת של האגודה האנתרופולוגית עורר מספר תגובות:

יוזמה אמריקאית ובה שותפות/ים אקדמאיות ואקדמאים מובילים הביעה תמיכה בגילוי הדעת וכך גם פרופ' אורי רם.

מאידך, התקבלו גם שתי תגובות המסתייגות מגילוי הדעת, מכתבו של זהר גלייט ומכתבו של גדעון אלעזר.