תואר שני בלימודי הגירה – הגירה גלובלית ומדיניות

תכנית לימודים חדשה לתואר שני בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל-אביב 

 

תואר שני בלימודי הגירה – הגירה גלובלית ומדיניות

הגירת בני אדם (human migration) מלווה את ההיסטוריה האנושית מראשיתה והינה אחת התופעות המרכזיות של העת הזו. תהליכי עקירה, נדידה, והתיישבות מחדש של  בני אדם מאתגרים את ההווה ומשנים את העתיד בחלק גדול ממדינות העולם. תכנית הלימודים המוצעת בנושא הגירה גלובלית ומדיניות הינה תכנית אינטרדיסציפלינרית המקיפה היבטים חברתיים, תרבותיים, כלכליים, פוליטיים ומשפטיים של התופעה במטרה להעניק לסטודנטים הבנה רחבה של ההגירה הגלובלית, מקורותיה, וההתמודדות עימה. לצד הכשרה אקדמית, התוכנית מעניקה כלים פרופסיונליים והתנסות מעשית במסגרות ארגוניות העוסקות בהגירה, שילוב מהגרים והתערבות הומניטרית. התוכנית מיועדת לסטודנטים וסטודנטיות מישראל וממדינות שונות בעולם במטרה להעשיר את חווית הלימוד ולחשוף אותם למסגרת לימודית רב-תרבותית. כמו כן, התוכנית מעניקה את האפשרות ללמוד סמסטר אחד במהלך התואר באוניברסיטאות בחו"ל במסגרת תוכנית ארסמוס לחילופי סטודנטים של האיחוד האירופאי.

 

מטרת הלימודים:

  • להעניק ידע מקיף על ההגירה כתופעה היסטורית, חברתית, כלכלית ופוליטית ולטפח ראיה השוואתית על התופעה.
  • להכיר לסטודנטים מגוון של תיאוריות ומחקרים על סוגים שונים של הגירה, על המניעים להגירה כמו גם התנאים והחסמים לשילוב של מהגרים
  • לפתח את כושר הניתוח והעיון הביקורתי של סטודנטים ואת יכולות המחקר שלהם במגוון של כלים מתודולוגיים
  • לשלב בין הכשרה אקדמית לבין הכשרה פרופסיונלית באמצעות היכרות בלתי אמצעית עם שדה העשייה בתחום ההגירה והתנסות מעשית במסגרות פרופסיונליות ואקטיביסטיות שונות.
  • הלימודים מתנהלים בשפה האנגלית עם אוכלוסיית סטודנטים מהארץ והעולם.

 

למידע נוסף היכנסו לאתר התכנית (https://go.tau.ac.il/m.a_social-sciences/migration-studies)