תוכנית הדוקטורט באוניברסיטה העברית

קול קורא להגשת מועמדות לתוכנית הדוקטורט.

תלמידות/ים מצטיינות/ים יקבלו מימון ארבע שנתי ללימודים בהיקף של עד 15 אלף דולר בשנה.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 8 במאי 2016.