תוצאות ההצבעה האלקטרונית בנוגע להצעת החברים

שלום רב לחברות וחברי האגודה האנתרופולוגית הישראלית,

הצעת החברים התקבלה ברוב קולות. 49 מצביעים שהם 64% הצביעו בעד ההצעה. ו-25 מצביעים שהם 32% הצביעו נגד ההצעה, 2 מצביעים נמנעו. סה"כ הצביעו 76 חברים מתוך 109 חברי האגודה.

להלן ההצעה שהתקבלה: הצעת החלטה מל"ג שטחים