תחרות עבודת המאסטר המצטיינת ל-2017

תחרות עבודת המאסטר המצטיינת ל-2017

במסגרת הכנס ה-45 של האגודה האנתרופולוגית הישראלית תתקיים תחרות עבודות מאסטר. מוזמנות/ים להשתתף בתחרות סטודנטיות/ים, חברות וחברי אגודה, אשר עבודתן/ם אושרה בין התאריכים: פברואר 2014 לפברואר 2017, ולא הוגשה בעבר לתחרות זו.

דגש: על עבודת המאסטר להתבסס בעיקרה על עבודת שדה אתנוגרפית.

התאריך האחרון שבו יתקבלו תקצירים ומכתבי המלצה הוא ב-9.2.2017

לפרטים נוספים כאן