תחרות פרס בהט 2017

פורסם הקול הקורא לתחרות הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה לספר העיון המקורי הטוב ביותר. הקול הקורא כאן. תאריך אחרון להגשת הצעות: 1.1.17