תכניות מרצים אורחים של המכון ללימודי ישראל – דד ליין 13.9

מגוון תכניות שונות לאירוח של מרצים ועמיתים חוקרים בארה"ב במסגרת מלגות של המכון ללימודי ישראל

לינק לאתר: המכון ללימודי ישראל