תמיכת EASA בהחלטת האגודה האנתרופולוגית הישראלית

במליאה של כנס האגודה האירופאית לאנתרופולוגיה חברתית (EASA) שהתקיים בשטוקהולם באוגוסט 2018, קיבלה מליאת האגודה החלטה התומכת בהחלטתן של האגודות האנתרופולוגית והסוציולוגית הישראליות לגנות את הכללתם של המוסדות האקדמיים בשטחים הכבושים במל״ג ולהימנע משיתוף פעולה עם המוסדות הללו. ההחלטה, שהתקבלה פה אחד (164 חברים הצביעו בעד, 18 נמנעו ואיש לא התנגד), תועבר בקרוב לחברי האגודה האירופית להצבעת אשרור אלקטרונית בצירוף איגרת ברכה ותמיכה מאת נשיא האגודה הישראלית פרופ' ניר אביאלי.

 

להלן ההחלטה שהתקבלה על ידי האגודה האנתרופולוגית הישראלית: כאן

להלן המכתב מאת נשיא האגודה פרופ' ניר אביאלי: EASA letter