תערוכת התצלומים לכנס השנתי יצאה לדרך

במסגרת הכינוס השנתי של האגודה האנתרופולוגית הישראלית תוצג תערוכת תצלומים שמטרתה לשמש במה להצגת המרכיב החזותי של עבודת השדה על ממדיה ומאפייניה השונים.

קול קורא זה פונה לאנתרופולוגים ולאנתרופולוגיות אשר לכדו במצלמתם תמונות משמעותיות במהלך עבודת השדה ומזמינם לשלוח שני תצלומים בצירוף תקציר המתאר את המחקר ואת הקשר בינו לבין הצילומים.

הגישו תצלומים לתערוכה בטופס הבא:

הגשת תצלומים לתערוכה