קול קורא להשתתפות בקבוצת מחקר במרכז ספרא

פורסם קול קורא להשתתפות בקבוצת מחקר אודות רב-תרבותיות וגזענות במערכת הבריאות בישראל.

תאריך אחרון להגשה: 15 באוקטובר 2016.

פרטים נוספים כאן