הודעה חשובה לחברי האגודה — ההצבעה האלקטרונית נפתחה

שלום לכל חברות וחברי האגודה,
אני מתנצל מראש על ההודעה הארוכה, אך חשוב מאוד לקרוא אותה בעיון עד לסופה כדי לאפשר השתתפות מושכלת בהצבעה החשובה שעל הפרק.
באסיפה הכללית שהתקיימה ב-9 ביוני במכללת כנרת הוחלט לדחות את הדיון וההצבעה בשני נושאים לאסיפה מיוחדת שתתקיים בתוך 30 יום ותהיה פתוחה גם להצבעה אלקטרונית.
לפיכך, ביום חמישי האחרון, ה-7 ביולי, התקיימה אסיפה כללית שלא מן המניין.
באסיפה זו נדונו שני הנושאים:
א. בחירת נציג/ת הסטודנטיות/ים לועד האגודה
ב. הצעה לסדר היום שהגיש דני רבינוביץ
באסיפה התקיים דיון עירני והיא נמשכה כשעתיים וחצי. חבר/ת אגודה המעוניין/ת לשמוע את הקלטת האסיפה מוזמן/ת לפנות אלי במייל חוזר ואשתף את הקובץ.
כמו כן, כאן ניתן למצוא את פרוטוקול האסיפה הכולל את החלטותיה ותוצאות ההצבעות.
והרי סיכום קצר של הדיון:
באשר לנושא הראשון, הדיון היה קצר וענייני. הילה נחושתן הציעה את עצמה כנציגת הסטודנטיות/ים ולא התייצב מולה מתמודד נוסף. באסיפה עצמה התקיימה הצבעה שתוצאתה: 19 בעד, 1 נמנע, 0 נגד. יודגש שתוצאות ההצבעה האלקטרונית הן המכריעות וגם הנוכחות/ים באסיפה מתבקשות/ים להצביע באופן אלקטרוני.
באשר לנושא השני, נערך דיון ארוך ואלו עיקריו:
* ההצעה לסדר שהגיש דני רבינוביץ כוללת שני סעיפים. הסעיף הראשון מברך את האגודה האמריקאית על החלטתה שלא להחרים את המוסדות האקדמים בישראל והסעיף השני מוחה כנגד התקפת "אם תרצו" על אנתרופולוגים ישראלים שביקשו לעורר דיון פתוח בחרם.
* עלו התנגדויות מהקהל לגבי הסעיף הראשון שבהצעה. בעקבות חלק מהתנגדויות אלו דני ערך שינויים בהצעתו. כאן ניתן למצוא את הנוסח הסופי של הצעתו של דני (הצעה מס' 1).
* מתן קמינר ועדי מורנו ציינו שעבור אלו שהותקפו על ידי "אם תרצו", החיבור בין שני הסעיפים מהווה סתירה שאינה מאפשרת להם להצביע בעד ההצעה שמבקשת לתמוך בזכותם לבטא את עמדתם. לכן, הם ביקשו לאפשר לחברי האגודה להצביע בנפרד על כל אחד משני הסעיפים שבהצעתו של דני. דני סירב לכך.
* בעקבות כך, מתן ועדי הגישו הצעה נוספת לסדר שניסוחה הוא למעשה העתק מדויק של סעיף מס' 2 בהצעתו של דני. כאן ניתן למצוא את הנוסח הסופי של הצעתם של מתן ועדי (הצעה מס' 2).
* אם כן, חברי האגודה מתבקשים להביע את עמדתם לגבי שתי הצעות. זו של דני הכוללת שני סעיפים וזו של מתן ועדי הכוללת רק את סעיף מס' 2.
* כדי למנוע מצב שבו האגודה מקבלת את שתי ההצעות ובכך מוציאה מסר שאינו ברור וחד, הציעה נטליה גוטקובסקי הצעה שלישית לסדר ובמסגרתה ייאלצו חברי האגודה להכריע בין שתי ההצעות ולא ניתן יהיה לקבל את שתיהן. יצויין שניתנה לחברי האגודה האפשרות לדחות את שתי ההצעות אם ייבחרו בכך.
לסיכום,
חברי האגודה מתבקשים להצביע בהצבעה אלקטרונית על שני הנושאים:
א. מינויה של הילה נחושתן כחברת ועד האגודה (בעד, נמנע, נגד)
ב. בחירה בין שלוש אופציות: הצעה מס' 1 של דני, הצעה מס' 2 של מתן ועדי או דחייה של שתי ההצעות. האופציה שתזכה במירב הקולות תהיה עמדתה הרשמית של האגודה בעניין.
הזמנה להצבעה אלקטרונית תשלח אליכם בדקות הקרובות באמצעות שירות אינטרנטי השומר על הצבעה חסויה. אנסה לעזור במידת האפשר למי שמתקשה בהצבעה דרך האתר. מי שמוצא עצמו מתקשה בהצבעה באתר ומעוניין לוותר על חסיון הצבעתו יכול גם להשיב למייל זה עם בחירותיו.
*** שימו לב: ההצבעה האלקטרונית תהיה פתוחה מרגע שליחת המייל הזה ועד ל-18 ביולי בחצות ***
מאחר שההצבעה על נושא הצהרת האגודה הוא מורכב ורגיש אני מדביק כאן למטה שלושה קטעים. אנא קראו אותם בעיון לפני ההצבעה.
הקטע הראשון הוא הנוסח המדויק שהתקבל באסיפה אתמול ומזמין את כלל החברות והחברים להצביע. נדגיש שוב שמי שהשתתף באסיפה אתמול נדרש להשתתף גם בהצבעה האלקטרונית אשר תוצאותיה הן והן בלבד המכריעות.
הזמנה להצבעה:
​​
חברות וחברי האגודה שלום,
מובאות בזאת לפניכן/ם שתי הצעות להצבעה. ההצעות נדונו באריכות באסיפה הכללית שלא מן המניין שהתקיימה בתל אביב בתאריך ה-7 ביולי 2016.
ההצעה הראשונה, של דני רבינוביץ, להלן הצעה מספר 1.
ההצעה השניה, של מתן קמינר ועדי מורנו, להלן הצעה מספר 2.
אתן מתבקשות לבחור אחת בלבד מבין שלוש האופציות הבאות:
א. האגודה תקבל את הצעה מספר 1 (ההצעה של דני)
ב. האגודה תקבל את הצעה מספר 2 (ההצעה של עדי ומתן)
ג. האגודה לא תקבל אף אחת משתי ההצעות
האופציה שתקבל את מירב הקולות תהיה העמדה הרשמית של האגודה האנתרופולוגית הישראלית.
ההצבעה תתקיים באמצעות אתר ייעודי השומר על סודיות המצביעים עד ל 18.7 בחצות.
כדי להבהיר את המשמעות של כל אופציה, שני הקטעים הבאים נשלחו ממגישי ההצעות ומסבירים את עמדתם:
דני רבינוביץ מסביר את הצעה מס' 1:
 ​
מי שמעיין בשתי הצעות ההחלטה יראה מיד שהצעה מס'  1 כוללת בתוכה גם את הצעת החלטה מס' 2 , כלשונה ובמלואה. ההבדל הוא שבניגוד להצעה 2, הצעה מס' 1 כוללת פסקה פתיחה חשובה (סעיף 1), שמטרתה לתת קונטקסט למה שנאמר בסעיף 2.
בפסקת הפתיחה של הצעה מס' 1 מברכת האגודה האנתרופולוגית הישראלית (אא"י) על החלטת חברי ה AAA ממאי 2016 לדחות את הצעת החרם, ומביעה נכונות לשתף פעולה עם ה AAA בבדיקת יוזמות שונות לשיפור המצב במזרח התיכון בכלל ולקידום חופש אקדמי ומחקר אנתרופולוגי באזורנו בפרט. אמירות אלו נעדרות מהצעה מס' 2.
נדמה לי שראוי, מועיל והגיוני לאא"י להתייחס באפן חיובי לתוצאות ההצבעה ב AAA – תוצאות שנוגעות ישירות לחיינו המקצועיים כאנתרופולוגים ואנשי אקדמיה בישראל. חשוב גם שבהתנצחות שכבר התחילה בין אא"י לארגון הפשיסטי 'אם תרצו', ובדיון הציבורי שעוד יתפתח בעידוד 'אם תרצו' אודות מהות האנתרופולוגיה הישראלית וזכות הקיום שלה (דיון שכבר זולג לקמפוסים שלנו) תופיע אמירה ברורה של האא"י המשקפת עובדה ניצחת: רוב מכריע בין האנתרופולוגים הישראלים מתנגדים נמרצות לחרם על האוניברסיטאות בישראל. הצעת החלטה 1 עדיפה על ההצעה האחרת.
מתן קמינר ועדי מורנו מסבירים את הצעה מס' 2:
 ​
סעיף 2 בהצעתו של דני רבינוביץ מהווה הכרזה על סולידריות עם אקדמאים ישראלים שהועלו על הכוונת של ארגון אם תרצו – וזוהי הכרזה חשובה מעין כמוה. הגנה על החופש האקדמי היא הבסיס האתי של המקצוע שלנו, בסיס שממנו אסור לסגת ושעליו צריך להגן בכל מאודנו. סעיף 1 בהצעה, לעומת זאת, מכיל דברי ברכה על דחיית הצעת החרם באגודה האמריקאית; זוהי עמדה פוליטית המצויה במחלוקת בקרב האנתרופולוגים בישראל, גם אם היא עמדת הרוב באגודה. למה לכרוך את הדברים יחד? שני הסעיפים הרי עוסקים בנושאים נפרדים לגמרי, ומצירופם נוצר הרושם שלאגודה מותר להביע סולידירות עם חבריה המותקפים רק כל עוד היא עצמה תופסת מרחק מהעמדה שהביעו. זה תקדים מסוכן, שנובע ממחשבה שגויה שאם ״נזרוק עצם״ לפשיסטים ייפסקו ההתקפות על המקצוע שלנו והקולגות שלנו. ההפך הוא הנכון – הדבר היחיד המסוגל להביס אותם הוא חזית מאוחדת, ברורה, פה אחד, של הגנה על החופש האקדמי. ההצעה שלנו פשוטה – לא לכרוך אחד בשני את שני העניינים, ולקבל החלטה שמתמקדת בנושא הבוער שעל הפרק: הגנה על חירותם ופרנסתם של קולגות שלנו, החברים באגודתנו, ואמירה ברורה לעבר כל המקרתיסטים והפשיסטים: ״עד כאן.״
כדאי לקרוא שוב בעיון את ההודעה הזו ואת הקבצים המצורפים אליה, במידת הצורך, פנו אלי בכל שאלה.
תודה לכולן/ם על ההשתתפות!
גיא