Sephardic Jews in Canada

מרכז הלברט ללימודים קנדיים באוניברסיטה העברית מארח את פרופ' יולנד כהן, אורחת המרכז והאגודה האנתרופולוגית להרצאה שתתקיים בהר-הצופים ביום שלישי ה-7 ביוני.

פרטים נוספים כאן.