Taking Stock: Cultures of Enumeration in Contemporary Jewish Life

ברכות לרגלת צאת הספר החדש בעריכת מיכל קרבאל-טובי ודבורה דש מור בהוצאת אינדיאנה.

על הספר:

ספירת מלאי (Taking Stock: Cultures of Enumeration in Contemporary Jewish Life/edited by Michal Kravel-Tovi and Deborah Dash-Moore  ) היא אסופת מאמרים המתחקה אחר מקומם המרכזי של מספרים והגיונות כימות בעולם היהודי העכשווי. עשרת הפרקים מלמדים על השקעה פוליטית, סמיוטית ואסתטית של יהודים, קהילות יהודיות ושל המדינה היהודית במספור החיים הציבוריים. האסופה לא מתמצה בזיקה המידית שבין כימות ומדע (למשל בעיסוק האינטנסיבי בדמוגרפיה יהודית). במקום זאת, הכותבים/ות בודקים כיצד יהודים סופרים את המתים, את החיים, ואפילו חפצים – איך הם זוכרים את עברם, מתנהלים בהווה ומתכננים את עתידם באמצעות הישענות על תרבויות של כימות. החל בניתוח ההיסטוריה החברתית של המספר האייקוני "6 מיליון" ופרויקט איסוף שמות קרבנות השואה של "יד ושם", וכלה בניתוח פרויקטים קהילתיים שבמרכזם מספור שמות רחובות ויישובים בישראל, נשים מזרחיות, קרימינליים יהודיים, נישואי תערובת או איסוף ספרי יידיש, האסופה מלמדת עד כמה החיים היהודיים מאורגנים דרך פרקטיקות של "ספירת מלאי". זוהי אסופה אינטרדיסציפלינרית, הכוללת עבודה של אנתרופולוגיות/ים, סוציולוגיות/ים, היסטוריוניות/ים וחוקרות/ים טכנולוגיה ומדע.