האגודה שמחה  להודיע על פרסום הקול הקורא לכנס האנתרופולוגי הארצי השנתי לשנת 2015​.
הכנס יתקיים בשיתוף המכללה האקדמית אשקלון​ ב 10-11 ליוני.​
את כל הפרטים ניתן למצוא בדף הכנס כאן באתר.
ניפגש באשקלון!

חדשות

כמו בובות בחלון ראווה: מנהיגי העולים מאתיופיה בישראל

ספר חדש בהוצאת רסלינג מאת פרופ’ רחל שרעבי וד”ר אביבה קפלן

Special Issue: Anthropology and Literature

Call for Papers for new and original contributions to a special thematic issue of Anthropological Journal of European Cultures. Deadline: 15.3.2015

חגיגה לכבוד פרופ’ אלכס ויינגרוד

ב-11 למרץ יתקיים אירוע לרגל יום הולדתו של פרופ’ ויינגרוד והוצאת הספר: Toward an Anthropology of Nation Building and Unbuilding in Israel הזמנה לאירוע ניתן למצוא כאן.  

אתנוגרפיה במבט אינטר-דיסציפלינארי

התפרסם קול קורא לכנס שיתקיים בירושלים ובבאר שבע ב 3-4 ליוני. את תוכנית הכנס ניתן למצוא כאן. תאריך אחרון להגשת תקצירים 15.3.2015

קול קורא: צריכה ותרבות בישראל

הכנס הראשון של הקהילה המקצועית למחקר צריכה ותרבות במסגרת האגודה הסוציולוגית הישראלית: “צריכה ותרבות בישראל: היבטים ביקורתיים ומשמעויות חברתיות“ הכנס יתקיים באוניברסיטה הפתוחה ברעננה ב- 29.6.2015 תאריך אחרון להגשת הצעות: 1.3.2015 את הקול הקורא ניתן למצוא כאן.