הכנס השנתי 2019: אנתרופולוגיה ו/על טכנולוגיה

קול קורא לכנס השנתי | באר שבע 2019

English Call for Paper – 2019

הגשת הצעות לכנס

הרשמה לכנס השנתי 2019

חדשות

קול קורא להצעות לספרים – מכון בן גוריון

ההוצאה לאור של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, השוכנת בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון בקריית שדה בוקר, מפרסמת ספרים בתחומי דעת שונים ובמגוון של נושאים הנוגעים לישראל ולעם היהודי. ההוצאה לאור פותחת אפיק פנייה נוסף ומאפשרת לחוקרות ולחוקרים לשלוח הצעות מחקר מקדמיות בשפה העברית (ולא רק כתבי יד שלמים). הצעה מקדמית צריכה לכלול: תקציר המחקר; תוכן העניינים […]

הרצאה שנתית ע”ש מיכאל פייגה – 28.5

קול קורא למשרה עבור אנתרופולוגים באונ’ אריאל

לחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת אריאל דרוש חבר/חברת סגל בתחום האנתרופולוגיה התרבותית במסלול מחקרי. המועמדים יבחנו על סמך הישגים מעולים במחקר ובהוראה. דרישות: – תאר שלישי באנתרופולוגיה – השתלמות פוסט דוק רצוי בחו”ל – – פרסומים מדעיים בכתבי עת עם שיפוט מדעי – ניסיון בהוראה – ניסיון / ידע באנתרופולוגיה יישומית או ניסיון בעבודה בארגונים יתרון […]

Securitising Emotions – קול קורא למושב ב-AAA

הזמנה לאירוע לכבוד פרופ’ דון הנדלמן בהגיעו לגבורות