האגודה שמחה  להודיע על פרסום הקול הקורא לכנס האנתרופולוגי הארצי השנתי לשנת 2015​.
הכנס יתקיים בשיתוף המכללה האקדמית אשקלון​ ב 10-11 ליוני.​
את כל הפרטים ניתן למצוא בדף הכנס כאן באתר.
ניפגש באשקלון!

חדשות

תפקידה של אחריות חברתית באנתרופולוגיה: דיון היסטורי

קול קורא למושב בכנס האנתרופולוגי המושב ידון באחריות ובמעורבות של אנתרופולוגיות ואנתרופולוגים בהיסטוריה של האנתרופולוגיה הישראלית והעולמית בהקשר החברתי הפוליטי והתרבותי בו הם פעלו. ההתייחסות לנושא יכולה להיות בדיון בדמויות מפתח בדיסציפלינה, בפעילויות אקדמיות, חוץ אקדמיות  ואחרות של אנתרופולוגים, ובהקשר כללי של דיסציפלינה לאומית. לפרטים והגשת הצעות ניתן לפנות לד”ר אורית אבוהב: abuhav@beitberl.ac.il

“סנדלים” בתקשורת

כתבות לכבוד צאת ספרה של פרופ’ תמר אלאור: Xnet nrg הארץ

Gay Voluntary Associations in New York

ברכות לצאת ספרו החדש של פרופ’ משה שוקד בהוצאת Penn Press

המשורר והאנתרופולוג זלי גורביץ’ במגזין “חיים אחרים”

“היכולת להביט “פנימה” ו”החוצה” בו בזמן וליצור דיאלוג שבו ההצהרה “האישי הוא פוליטי” אינה רק אקדמית כי אם גם מציאות בפועל” זלי גורביץ’ מתארח במדור “משורר לרוחי” מאת שירה כהן.

מתודולוגיה רב-מינית: דילמות ותובנות במחקרים על יחסי אדם-חיה

הכנס השנתי של קהילת יחסי אדם-חיה במסגרת האגודה הסוציולוגית הישראלית יתקיים ב- 8 ביוני 2015 באוניברסיטת תל אביב. קול קורא ניתן למצוא כאן. תאריך אחרון להגשת הצעות: 20.4.2015