לינקים שימושיים:

הרשמה לכנס השנתי – דימונה 2018

כל הפרטים על הכנס השנתי: דימונה 2018

הצטרפו לקהילות האגודה האנתרופולוגיות

חדשות

אורח הכנס ה-46 של האגודה האנתרופולוגית – פרופ’ מייקל פישר מ-MIT

הצהרה בנוגע להחלטת הממשלה בנוגע לאונ’ אריאל, מכללת הרצוג ומכללת אורות ישראל

ביוני 2015 פרסמה האגודה האנתרופולוגית הישראלית גילוי דעת הקורא לקידום דיאלוג בין ישראלים לפלסטינים ולסיום הכיבוש. החלטת הממשלה להכפיף את אוניברסיטת אריאל, מכללת הרצוג, ומכללת אורות ישראל למועצה להשכלה גבוהה מעוררת בנו דאגה רבה. מדובר במהלך נוסף שמטרתו טשטוש הגבול המדיני והמנהלי שבין מדינת ישראל לשטחים הכבושים תוך הענקת זכויות אזרחיות לישראלים מעבר לגבולות המדינה […]

קול קורא – סדנה לחוקרות בנושא חפצים וייצוגים חזותיים – דרכים לשימור ולעיצוב זיכרון

קול קורא להגשת הצעות לסדנה לחוקרות בנושא חפצים וייצוגים חזותיים – דרכים לשימור ולעיצוב זיכרון מאז ומעולם קיבלו זיכרון אישי וזיכרון קיבוצי את ממשותם ואת משמעותם באמצעות חפצים וייצוגים חזותיים. רישומים מופשטים וחפצי חן מוכרים כבר מן העידן הפרהיסטורי; פסלונים וציורים שימשו – וביהדות נאסרו – כאמצעי להמחשת הדימוי המופשט של אלילים ושל אל יחיד; […]

נדחה המועד האחרון להגשת הצעות לכנס ל-15 בפברואר

המועד האחרון להגשת הצעות לכנס נדחה בשבועיים עד ל-15 בפברואר 2018

נפתחה ההרשמה ללימודי תואר שלישי בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באונ’ ת”א

נפתחה ההרשמה ללימודי תואר שלישי בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב  לשנת הלימודים תשע”ט. מועד סיום ההרשמה הינו ה-31  למרץ.   לפרטים נוספים: https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/soc-third-moamad