לינקים שימושיים:

הצטרפו לאגודה

הצטרפו לקהילות האגודה

תערוכה דיגיטלית: “אתנוגרפיה נוודית”

חדשות

עלה לאוויר ניוזלטר האגודה האנתרופולוגית לחודש 2018

להלן הניוזלטר החודשי – דצמבר 2018

במסגרת התארגנות קהילת אנתרופולוגיה פסיכולוגית – הזמנה למועדון קריאה

קהילת אנתרופולוגיה פסיכולוגית באגודה האנתרופולוגית הישראלית מזמינה אתכן/ם להשתתף במועדון קריאה, כתיבה, והתפלספות משותפת בתחום אנתרופולוגיה פסיכולוגית. קבוצה זו מיועדת לקריאה, דיון והעמקה בכתבים העוסקים באנתרופולוגיה פסיכולוגית. אנו מזמינות/ים חוקרות/ים צעירות/ים, וותיקות/ים, אנתרופולוגים/ ות או/ו מדיסציפלינות שונות, בעלי/ות רצון להעמיק וללמוד ולהכיר חוקרות/ים נוספות/ים בכדי להוות מצה פורה לחשיבה, קריאה וכתיבה. המועדון ייפגש אחת לחודשיים […]

ספר חדש על רצח נשים בעריכתם של שלווה וייל וחוקרים נוספים

New book: Femicide across Europe: Theory, research and prevention Weil, Shalva, Corradi, Consuelo and Naudi, Marceline, Bristol: Policy Press Here is a link to open access: http://www.oapen.org/search?identifier=1001748&fbclid=IwAR2Ww57wTnuErrc9bE  

קריאות חדשות ב”טקסי מעבר של ון גנפ: קובץ מיוחד של JCS והזמנה לדיון

קובץ חדש של כתב העת לסוציולוגיה קלאסית (JCS) בעריכתם של ניצן רותם ושלמה פישר יצא לאור. הקובץ מציע קריאות חדשות בספר “טקסי מעבר” של ארנולד ון גנפ (1909). להלן הזמנה לדיון וכריכת הקובץ:

קול קורא למושב של הקהילה לחקר דת לכנס האגודה לחקר הדתות