הצטרפו לאגודה האנתרופולוגית הישראלית

האגודה האנתרופולוגית הישראלית היא הגוף המקצועי המארגן של האנתרופולוגיה בישראל.

האגודה שואפת להוות קהילה שמחברת את האנתרופולוגיות והאנתרופולוגים הפועלים בישראל ולעודד פעילות מחקרית וחברתית משותפת.

האגודה האנתרופולוגית הישראלית מארגנת כנס מחקרי ומקצועי שנתי העוסק בנושאים הרלוונטיים לאנתרופולוגיה בישראל. הכנס מתקיים לרוב בחודשים מאי או יוני. נוסף על הכנס השנתי, האגודה מארגנת ותומכת באירועים נוספים וימי עיון במועדים שונים במהלך השנה. האגודה מפעילה אתר אינטרנט אשר מאגד מידע עדכני על הפעילות האנתרופולוגית בישראל.

דמי החברות לשנת 2020 עומדים על 120 ש"ח