הצטרפו לאגודה האנתרופולוגית הישראלית

האגודה האנתרופולוגית הישראלית היא הגוף המקצועי המארגן של האנתרופולוגיה בישראל.

האגודה שואפת להוות קהילה שמחברת את האנתרופולוגיות והאנתרופולוגים הפועלים בישראל ולעודד פעילות מחקרית וחברתית משותפת.

האגודה האנתרופולוגית הישראלית מארגנת כנס מחקרי ומקצועי שנתי העוסק בנושאים הרלוונטיים לאנתרופולוגיה בישראל. הכנס מתקיים לרוב בחודשים מאי או יוני. נוסף על הכנס השנתי, האגודה מארגנת ותומכת באירועים נוספים וימי עיון במועדים שונים במהלך השנה. האגודה מפעילה אתר אינטרנט אשר מאגד מידע עדכני על הפעילות האנתרופולוגית בישראל.

דרך נוספת לתשלום היא בהעברה בנקאית לחשבון האגודה האנתרופולוגית.
בנק הפועלים, סניף כיכר רבין (609) מספר חשבון 111446. *קבלה תישלח תוך שבועיים ממועד ההעברה הבנקאית

50 ש"ח

תלמידות.ים מחקר
לתואר שני ושלישילחצו כאן לתשלום
150 ש"ח

מרצות.ים מן החוץ

פוסט-דוקטורנטיות.ים

מרצות.ים במשרה חלקית

לחצו כאן לתשלום
400 ש"ח

חברות.ים סגל
במשרה תקנית במכללותלחצו כאן לתשלום
500 ש"ח

חברות.ים סגל במשרה תקנית באוניברסיטאות

פרופסוריות.ים אמריטי

לחצו כאן לתשלום

דרך נוספת לתשלום היא בהעברה בנקאית לחשבון האגודה האנתרופולוגית הישראלית.
בנק הפועלים, סניף כיכר רבין (609) מספר חשבון 111446