חברות.ים סגל במשרה תקנית באוניברסיטאות, פרופסוריות.ים אמריטי