ארועים בתמיכת האגודה האנתרופולוגית

אחת המטרות המרכזיות לשמה הוקמה האגודה הינה קידום האנתרופולוגיה הישראלית בארץ ובעולם באמצעות יצירת מסגרות דיון לאנתרופולוגים מתחומים שונים.

לפיכך, האגודה תקצה בכל שנה עד 5000 ₪ לטובת ארגון כנסים, סדנאות וימי עיון שנועדו לקדם את הדיסציפלינה בקרב העמיתים, הסטודנטים והציבור הרחב. הסכום המקסימלי שיוקצה לאירוע אחד הינו עד 1500 ש"ח.

לצורך בקשת המימון יש לפנות בכתב למזכיר האגודה בטופס הבקשה לפחות 30 יום בטרם האירוע.

בבקשה יש לכלול תיאור קצר של האירוע והסבר תמציתי של תרומתו לקידום הדיסציפלינה.

בנוסף, הנכם מתבקשים לפרט עבור אלו הוצאות המימון מיועד ואת הסכום המבוקש (עד 250 מילה).

מועדי הגשה:

  • 1 באוקטובר 2019 – 31 בנובמבר 2019
  • 1 במאי 2020 – 30 ביוני 2020 (בהתאם לנותר בתקציב השנתי)

עד כה זכו לתמיכת האגודה:

טופס בקשת מימון לארוע