בעלי תפקידים

הועד המנהל

נשיאת האגודה ונציגת בן-גוריון פנינה מוצפי-האלר pninamh@gmail.com
נציגת הסטודנטים הילה נחושתן hilla.nehushtan@mail.huji.ac.il
נציגת האנתרופולוגים הישומיים הדס נצר-דגן  hadasnd@gmail.com
נציג המכללות
נציג העברית
נציגת הפתוחה אינה לייקין inna.leykin@gmail.com
נציגת תל אביב מיכל קרבאל-טובי mkravel@post.tau.ac.il
נציגת חיפה עמליה סער saaramalia@gmail.com
גזבר האגודה ונציג בר-אילן זאב קאליפון kalifz@gmail.com

 

ועדת הביקורת 

 

תמר אלאור tamarelor@huji.ac.il
אורית אבוהב abuhav@beitberl.ac.il

 

מזכיר האגודה

עזרי עמרם isranthro@gmail.com