בעלי תפקידים באגודה

הועד המנהל
נסים לאון נשיא האגודה nissim.leon@biu.ac.il
זאב קאליפון גזבר האגודה ונציג בר-אילן kalifz@gmail.com
אילת שבט נציגת תלמידי המחקר shvates@gmail.com
ליאור חן נציגת האנתרופולוגים הישומיים liorch@npa.org.il
אינה לייקין נציגת האוניברסיטה פתוחה inna.leykin@gmail.com
יעלה להב רז נציגת אוניברסיטת בן-גוריון lahavraz@bgu.ac.il
דפנה שיר-ורטש נציגת המכללות dafnash@bgu.ac.il
שלמה גוזמן כרמלי נציג אוניברסיטת בר אילן shlomoguzmen@gmail.com
אריקה וייס נציגת אוניברסיטת תל אביב weiss.erica@gmail.com
תמר אלאור נציגת האוניברסיטה העברית tamarelor@gmail.com
ועדת הביקורת
דלית שמחאי המכללה האקדמית תל חי
נעמי גל המכללה האקדמית אשקלון
מזכירת האגודה
סתיו שופן אוניברסיטת בר אילן stavbitton@gmail.com