בעלי תפקידים באגודה

הועד המנהל
פנינה מוצפי-האלר נשיאת האגודה ונציגת בן-גוריון pninamh@gmail.com
זאב קאליפון גזבר האגודה ונציג בר-אילן kalifz@gmail.com
הילה נחושתן נציגת תלמידי המחקר hillalala1@gmail.com
הדס נצר-דגן נציגת האנתרופולוגים הישומיים hadasnd@gmail.com
אינה לייקין נציגת האוניברסיטה פתוחה inna.leykin@gmail.com
עמליה סער נציגת אוניברסיטת חיפה saaram@soc.haifa.ac.il
שלי שנהב-קלר נציגת המכללות shellysk@bezeqint.net
יהודה גודמן נציג האוניברסיטה העברית yehuda.goodman1@mail.huji.ac.il
מיכל קרבאל נציגת אוניברסיטת ת"א mkravel@post.tau.ac.il
ועדת הביקורת
תמר אלאור האוניברסיטה העברית בירושלים
אורית אבוהב בית ברל