בעלי תפקידים באגודה

הועד המנהל
פנינה מוצפי-האלר נשיאת האגודה ונציגת בן-גוריון pninamh@gmail.com
זאב קאליפון גזבר האגודה ונציג בר-אילן kalifz@gmail.com
אילת שבט נציגת תלמידי המחקר shvates@gmail.com
ליאור חן נציגת האנתרופולוגים הישומיים liorch@npa.org.il
אינה לייקין נציגת האוניברסיטה פתוחה inna.leykin@gmail.com
נדים כרכבי נציגת אוניברסיטת חיפה nkarkabi@gmail.com
דפנה שיר-ורטש נציגת המכללות dafnash@bgu.ac.il
שלמה גוזמן כרמלי נציג אוניברסיטת בר אילן shlomoguzmen@gmail.com
מיכל קרבאל נציגת אוניברסיטת ת"א mkravel@post.tau.ac.il
תמר אלאור נציגת האוניברסיטה העברית tamarelor@gmail.com
ועדת הביקורת
דלית שמחאי המכללה האקדמית תל חי
נעמי גל המכללה האקדמית אשקלון