הצהרות והודעות האגודה

הועד המנהל של האגודה האנתרופולוגית הישראלית מביע את תמיכתו במאבקם הצודק של המרצים והמרצות שאינם במינוי במכללות הציבוריות.
"המרצים והמרצות שאינם במינוי זכאים לתנאי העסקה הוגנים, ראויים, ומכבדים. נכון להיום ולמרות שחברי וחברות סגל שאינם במינוי נושאים ברוב עול ההוראה במכללות הציבוריות, שכרם נמוך יחסית לעמיתיהם באוניברסיטאות שמבצעים עבודה זהה, ההטבות הסוציאליות שלהם מופחתות והם מפוטרים מדי שנה או אף סמסטר.
מציאות זו בה חברי סגל סובלים מהעדר ביטחון תעסוקתי, והעדר תקציבי מחקר, ומחלקיות משרה הגורמת לרבים מהם לעבוד במספר מוסדות במקביל פוגעת ביכולתם לקדם את מחקריהם ולזכות ביציבות תעסוקתית ובקידום לתפקיד סגל במינוי. יתרה מזו, תנאי העסקה אלה במכללות שנועדו להנגיש את ההשכלה הגבוהה לפריפריה פוגעים במישרין גם בסטודנטים שלהן. במקום להעניק תנאים מיטיבים למי שמלמדים בפריפריה ותורמים ישירות להרחבת ההשכלה הגבוהה, המערכת פוגעת דווקא בהם.
מנגנון ההעסקה הפוגענית של הסגל שאינו במינוי במכללות הציבוריות משעתק ואף מחריף את אי השיויון המעמדי, לאומי, מגדרי ואתני הקיימים בחברה הישראלית. בחודשים האחרונים של המשא ומתן בין הצדדים, ולאור המציאות הכלכלית במשק, המרצים נסוגו לעת עתה מדרישותיהם הכלכליות המשמעותיות להשוואת תנאים מול עמיתיהם באוניברסיטאות, אך ראשי המערכת, במקום לאמץ את הצעות הפשרה שהוצגו בפניהם, הגישו הצעות נגדיות שאף מחריפות את הפערים ואת הפגיעה במרצים, וזאת בטענה ששכרם הנמוך אף נמצא ב"חריגה".
אנו קוראים לחברי הסגל הבכיר באוניברסיטאות ובמכללות לתמוך בחברינו וחברותינו מהסגל שאינו במינוי ולסייע להם בפעולות סולידריות ובפעולות ההסברה לסטודנטים ולקהל הרחב. אנו קוראים לממשלת ישראל לפעול במהירות ליצירת מודל העסקה ראוי שיבטיח העסקה הוגנת ומכבדת למרצות ולמרצים הניצבים בחזית ההוראה במכללות הציבוריות."
בברכה,
חברי הועד המנהל: ד"ר שלמה גוזמן כרמלי, פרופ' תמר אלאור, ד"ר אינה לייקין, ד"ר מיכל קרבאל-טובי, הילה נחושתן, פרופ' עמליה סער, ד"ר שלי שנהב וד"ר הדס נצר דגן. ד"ר זאב קאליפון, גזבר האגודה. פרופ' פנינה מוצפי האלר, נשיאת האגודה. מריה גרצקי, מזכירת האגודה.