הצהרות והודעות האגודה


הצהרת האגודה האנתרופולוגית הישראלית שהתקבלה באספת חברים מיוחדת ביום 03.08.20האגודה האנתרופולוגית הישראלית מתנגדת ליוזמת הסיפוח של שטחים מהגדה המערבית שיש בה פגיעה נוספת בזכויות האזרח של הפלסטינים וחבלה בסיכויים להסדר מדיני המקובל על כל הצדדים  

تعارض الجمعية الأنثروبولوجيا مبادرة ضم ارضي من الضفة الغربية التي تنتهك حقوق المواطن الفلسطيني وتعرقل احتمالات التسوية المدنية 

The Israeli Anthropological Association opposes the annexation plan of West Bank territories, a plan which violates the civil rights of the Palestinian people, and compromises the chances of achieving a political conciliation agreed on by all parties
 


מאזן הקולות באספה - 17 בעד, 13 נגד, 3 נמנעות