הגשת הצעה להרצאה בודדת

תם המועד להגשת הצעות לכנס – תשובות ישלחו בתחילת אפריל