הגשת מועמדות לפרס מקס גלקמן

תם מועד הגשת ההצעות – תשובות ישלחו בתחילת אפריל