הגשת מועמדות לפרס מקס גלקמן

נא למלא בטופס את פרטי המועמד ולצרף את תקציר הדוקטורט (עד שני עמודים). כמו כן, יש לשלוח המלצה של מנחה הדוקטורט ישירות לאי-מייל האגודה: isranthro@gmail.com – בכותרת יש לכתוב "המלצה לפרס גלקמן עבור…."

ניתן להגיש עבודות דוקטורט שאושרו אחרי ה-1 במארס 2017