הגשת מושב/סדנה/שולחן עגול לכנס

תם מועד הגשת ההצעות – תשובות ישלחו בתחילת אפריל