הגשת מושב/סדנה/שולחן עגול לכנס

נא למלא בטופס את פרטי המושב, שולחן עגול או סדנה שאתם מציעים. נא הקפידו למלא את כלל פרטי משתתפי המושב ואת תקצירי ההרצאות (עד 200 מילה לכל תקציר). משך כל מושב הוא 90 דקות סה"כ (שלוש או ארבע הרצאות בנות 15 – 20 דקות + זמן לדיון או תגובה).