הגשת ספר ל"חגיגת ספרים"

תם מועד ההגשות – תשובות ישלחו בתחילת אפריל