הכנס השנתי ה-46 | דימונה 2018

"...בתנועה" - MOBILITIES

23-24.5.2018

תכנית כנס האגודה האנתרופולוגית דימונה - 2018