אורחת הכנס השנתי ה-48 | האקדמית עמק יזרעאל ומגדל העמק– 2020

תיאור ותיאוריה:
אתנוגרפיה מקומית בין האקדמי לחברתי

20-21/05/2020

פטי לאת'ר (Patti Lather)
פרופסור אמריטה
אוניבסיטת אוהיו סטייט

פטרישיה או פטי לאת'ר (כמו שהיא מעדיפה להיקרא) היא פרופסורית אמירטה מאוניברסיטת אוהיו סטייט. היא ידועה בתרומתה לחשיבה מחדש של מתודולוגיות פמיניסטיות ביקורתיות בתחום החינוך, לשיח על המפנה הפוסט-איכותני במחקר אקדמי, ובעיצוב המשמעות של האתגר הפוסט-סטרוקטורלי. תרומתה ניכרת לא רק במחקר וכתיבה אלא גם בעיצוב מדיניות חברתית. היא מרצה מבוקשת בזירות האקדמיות והציבוריות המכובדות בארצות הברית ובעולם.

לאת'ר כתבה סדרה של ספרים ששיקפו את ההתפתחות והשינויים בחשיבה התיאורטית של מחקר איכותני פמיניסטי. ספרה הראשון שהתפרסם ב-1991: Getting Smart: Feminist Research and Pedagogy With/in the Postmodern, זכה, כמו  ספריה הבאים בפרס: Critics' Choice Award. בשנת 1998 היא מפרסמת (בשיתוף עם Chris Smithies) אתנוגרפיה פמיניסטית על נשים חולות באיידס: Troubling the Angels: Women Living with HIV/AIDS, ועשור מאוחר יותר את: Getting Lost: Feminist Efforts Toward a Double(d) Science. ב-2010 מתפרסם ספרה: Engaging (Social) Science: Policy from the Side of the Messy.

פרופסור לאת'ר זכתה בסדרה של פרסים על עבודתה. האחרון והחשוב שבהם הוא פרס חיים של הקונגרס הבינלאומי למחקר איכותני: International Congress of Qualitative Inquiry. בשנת 2017 יצא ספר המאגד את כתיבתה העשירה: Post (Critical) Methodologies: The Science Possible After the Critiques: The Selected Works of Patti Lather. הספר מציג את הדינמיות של עבודתה שמסרבת להסתיר את האתגרים שמציבים המפנים התיאורטיים והאפיסטמיים של מחקר במציאות חברתית משתנה.

פרטים נוספים…