הכנס השנתי ה-48 | עמק יזרעאל – 2020

תיאור ותיאוריה:
אתנוגרפיה מקומית בין האקדמי לחברתי

20-21/05/2020

ספר התקצירים הדיגיטלי יעלה בהמשך...