תכנית הכנס השנתי ה-48

תיאור ותיאוריה: אתנוגרפיה מקומית בין האקדמי לחברתי

20-21/05/2020

תכנית הכנס תפורסם כאן במהלך חודש מאי...