צור קשר

פנו אלינו באמצעות טופס הפנייה להלן

כתובת המייל של האגודה:  isranthro@gmail.com

כתובת למשלוח דואר:

האגודה האנתרופולוגית הישראלית אצל החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978

Israeli Anthropological Association, The Department of Sociology and Anthropology, Tel Aviv University, Ramat Aviv, Tel Aviv 69978, Israel

טופס פנייה: