אות מפעל חיים של האגודה האנתרופולוגית יוענק לעמנואל מרקס

אות מפעל חיים מטעם האגודה האנתרופולוגית הישראלית לשנת 2020 יוענק לפרופ' אמריטוס עמנואל מרקס, האות יוענק במסגרת הכנס השנתי ה-48 של האגודה שיתקיים ב-9 ביולי 2020.

ברכות

ועדת אות מפעל חיים לשנת 2020

פרופ' פנינה מוצפי-האלר, פרופ' הרווי גולדברג וד"ר אורית אבוהב