הארכת מועד ההרשמה לתואר שלישי באונ' ת"א

בשל המצב הוחלט להאריך את ההרשמה ללימודי התואר השלישי בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

באוניברסיטת תל-אביב, לשנת הלימודים תשפ"א, עד ליום 31 במאי 2020.

יש לשלוח את המסמכים הדרושים באופן מקוון, לכתובת המייל : seffis@tauex.tau.ac.il