הודעה על פטירתו של פרופ' שלמה דשן ז"ל

האגודה בשם חבריה אבלה על מותו של פרופ' שלמה דשן ומשתתפת בצער המשפחה. דשן כיהן כנשיא האגודה האנתרופולוגית בין השנים 1983 – 1985. השבעה תתקיים בביתו ברחוב קלישר 1 בכפר סבא. סקירה אודות עבודותיו ניתן למצוא בדף הפייסבוק "בחברת האדם".