נדחה! – הכנס השנתי של האגודה לחקר הדתות, אונ' חיפה – 19.3.20

—יום העיון נדחה—

מועד חדש יפורסם בהמשך

הכנס השנתי הרביעי של האגודה לחקר הדתות יתקיים באונ' חיפה ביום חמישי, ה-19 במרץ 2020. הכנס עוסק השנה בתימה 'טקס ופולחן' ויכלול שלושה סבבי מושבים מקבילים (ואחד-עשר מושבים בסה"כ) אשר יעסקו במגוון של נושאים מרתקים כגון התמקדות באגן הים התיכון בעת העתיקה, בנצרות המוקדמת, בטקסי הקרבת קרבנות ומנחה, בהתגלות/נוכחות אלוהית, הריטואל כפרפורמנס, ריטואלים קבליים, טקסי מוות וקבורה, ריטואליזציה חילונית ועוד. חלק מן ההרצאות עוסקות גם בטקס ופולחן מזוית אנתרופולוגית ו/או סוציולוגית.