הרצאה של ריצ'רד שכנר בסמינר המחלקתי של בר-אילן – 10.6

המרכז לסוציולוגיה תרבותית, אוניברסיטת בר אילן התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות

מזמינים את הסטודנטיות/ים וחברות/י הסגל לסמינר מחלקתי עם ריצ'רד שכנר
Ramlila of Ramnagar, India: Theatre, Ritual, Politic

sביום רביעי, 10 ביוני 2020 (י"ח סיוון, תש"פ)
בין השעות 15:30-14:00

ההרצאה תינתן בזום

אורחים מחוץ לתוכנית לפרשנות ותרבות מוזמנים להירשם לקבלת הלינק כאן