הרשמה לדוקטורט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באונ' ת"א

נפתחה ההרשמה ללימודי התואר השלישי בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב,  לשנת הלימודים תשפ"א.

מועד סיום ההרשמה הינו ה-31  במרץ.

לפרטים נוספים:

https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/soc-third-moamad