"ילדי הלך לאן?" – יום עיון בנושא פרשת ילדי תימן

מצורפת הזמנה ליום עיון בנושא פרשת ילדי תימן שיתקיים באוניברסיטת תל אביב שיתקיים בתאריך 14.5.2020