מלגת יונתן שפירא לפוסט-דוק באונ' ת"א

קול קורא למלגת בתר דוקטור בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, לשנה"ל תשפ"א, מהקרן ע"ש פרופ' יונתן שפירא ז"ל.

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 16 בפברואר 2020