סדנת אתנוגרפיה באוניברסיטת חיפה

מדובר בסדנא של המחלקה לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה הסדנא תתקיים בסוף אפריל.
מועד אחרון להגשת הצעות ה-5 במארס 2020