ספר חדש למשה שוקד – האקדמאים במרחב הציבורי"

עלון ספר "האקדמאים במרחב הציבורי"

משה שוקד

הספר משחזר את הנסיבות הפוליטיות, דפוסי האירגון, והפעילויות שיזמה תנועת המחאה "עד כאן" אשר נוסדה באוניברסיטת תל-אביב בימי האינתיפאדה הראשונה. התנועה התמקדה בעידוד ההכרה באירגון אש"ף כנציג העם הפלשתיני במטרה להגיע לשיחות שלום שיובילו לפתרון שתי מדינות. שותף להקמת התנועה, המחבר משקף פרספקטיבה אנתרופולוגית אישית, ודיווחו מתבסס על מקבץ מסמכים וראיונות עם חברים-ות שנטלו חלק בפעילות האירגון. הדיון מנתח את מהות תפקידם של האקדמאים-אינטלקטואלים במרחב הציבורי במצבים של קונפליקט פוליטי – לאומי, ובוחן עד כמה האקדמיה הישראלית ייחודית באופי  מעורבותה לאורך השנים בהשוואה לחברות אחרות בהיסטוריה המודרנית.