פרס לזכר מיכאל פייגה להצעת מחקר בנושא "החברה הישראלית"

מצורף קול קורא להגשת מועמדות לפרס לזכרו של ד"ר מיכאל פייגה – מועד אחרון להגשת מועמדות 31 במארס 2020

להלן הפרטים המלאים: