קול קורא להגשת כתבי יד להוצאת "למדא"

קול קורא להגשת כתבי יד מחקריים מקוריים להוצאת "למדא עיון", הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה משמשת במה
לפרסום בעברית של מחקרים מחדשים ומעוררי עניין במגוון רחב של תחומי דעת.

חוקרות וחוקרים ותיקים וצעירים מכל תחומי הדעת במדעי הרוח והחברה) מדע המדינה, משפטים, תקשורת, היסטוריה, לשון, כלכלה, גיאוגרפיה, ספרות, פסיכולוגיה, סוציולוגיה ועוד( מוזמנים להגיש להוצאה כתבי יד מבוססי מחקר לצורך בחינת אפשרות פרסומם. כתבי היד המוגשים להוצאת הספרים עוברים תהליך שיפוט אקדמי על ידי מומחים בתחום, שלאחריו מתקבלת החלטה האם לקבלם לפרסום. הוצאת הספרים מתחייבת להוציא לאור את כתב היד הסופי בתוך שנה ממועד אישורו.

המחברות והמחברים שספריהם יתקבלו לפרסום ישתתפו בעלויות ההפקה
כנהוג בתחום.