קול קורא למאמרים: החברה הישראלית בימי קורונה

קול קורא למאמרים בנושא החברה הישראלית בימי קורונה
עורכת: ד"ר הגר חג'ג' ברגר
יועצים: פרופ' טובה גמליאל, פרופ' גד יאיר