קול קורא למלגות לתלמידי מחקר של מרכז ראב ללימודי השואה והתקומה

מרכז ראב ללימודי השואה והתקומה בניהולו של פרופ' ג'קי פלדמן שמח להציע גם השנה מלגות לתלמידי מחקר – מצורף קול קורא להגשת מועמדות.

שימו לב המלגות הם לתלמידי מחקר בתואר שני ושלישי מאוניברסיטת בן גוריון בלבד

מועד אחרון להגשת מועמדות : 1 במארס 2020

מרכז ראב ללימודי שואה ותקומה