אמנות אתנוגרפית: מתודות לפריצת גבולות הקול

יו"ר : פרופ' טובה גמליאל. הרצאות:

התמודדות מטפלות פיליפיניות באנשים עם דמנציה 
ד"ר שרון רמר

נשים בדואיות פורצות דרך- אתנוגרפיה הדדית
פרופ' סמדר בן אשר, ד"ר יעלה רענן

עינית המצלמה ורזי הביצוע התרבותי
פרופ' טובה גמליאל