אתנוגרפיה בהולה: מחקר חברתי באירועים משבריים זמניים

יו"ר : הגר חג'ג' ברגר. הרצאות:
אתנוגרפיה בהולה של בית ובבית: יחסי אדם-כלב ובידוד ביתי בימי הקורונה
יערה סדצקי, הטכניון, ד"ר אורית הירש- מציאולס, אוניברסיטת תל אביב
בפסח הזה: פרקטיקות תפילה אלטרנטיביות בימי הסגר
יעל כרמלי, האוניברסיטה העברית בירושלים
אתנוגרפיה בהולה במרחבי בידוד: המרחב האתנו-אנליטי של הבידוד הביתי
ד"ר הגר חג'ג' ברגר, אוניברסיטת בר אילן