זהות ומרחב

יו"ר: פרופ' תמר אלאור, האוניברסיטה העברית. הרצאות:

עדתיות בקרב פלסטינים בישראל: תהליך היסטורי מובנה או מבנה? התבוננות בלימינליות והעדתיות בהקשר פלסטיני
ח'אלד ענבתאוי, אוניברסיטת מכון ז'נבה ללימודים מתקדמים
אנשים כסביבה: משאבים ואיומים סביבתיים בשולי מטרופולין תל אביב
ד"ר טל שמור, המחלקה לאנתרופולוגיה חברתית, אוניברסיטת קיימברידג' וד"ר נתן מרום, בית הספר לקיימות, המרכז הבינתחומי הרצליה
מכניזמים מעצבי זהות של קהילת מיעוט דתית: קהילת חוזרים בתשובה "שדה צופים" בישראל  –זהות בהתהוות
ז'נט כהן, מכללה אקדמית צפת- החוג למדעי ההתנהגות
להשיב מקום למרחב: הארגז הירוק של תנובה במציאות אורבנית משתנה
ד״ר תמר טאובר-פאוזנר וד״ר תמר ערב, האקדמית תל אביב יפו