אירוע חגיגת ספרים

בהנחיית: אינה לייקין ומיכל קרבאל טובי

נדבר עם ד""ר ארי אנגלברג על רווקות מתמשכת בציונות הדתית בישראל; עם ד""ר רפי גרוסגליק על אוכל אורגאני בישראל, ביחס לתנועות גלובאליות ומקומיות של אוכל אלטרנטיבי; עם פרופ' תמר כתריאל על אקטיביזם ממוקד-שפה של סרבנים ושוברי שתיקה בישראל; עם Lücking, Mirjam על מהגרי עבודה ועולים לרגל מוסלמים אינדונזים, והקשר בינם לבין העולם הערבי; ד""ר טליה שי על יחסן של קבוצות מיעוט בישראל לפיקוח של המדינה על ניהול מוות וקבורה; ד""ר סיגל עוזרי-רוייטברג על סוציאל-דמוקרטיה ושינויים דוריים בקרב פעילי ופעילות מפלגת העבודה; ד"ר רוית תלמי-כהן על מסע עלייתם מאתיופיה לישראל של אנשי זרע ביתא ישראל; ד"ר אורית אבוהב, פרופ' יורם בילו ופרופ' הגר סלמון על אסופת המאמרים של פרופ' הרווי גולדברג על קהילות צפון-אפריקה; ועם ד""ר אורי דורצ'ין על האסופה שערך על שחורות בישראל בקרב וביחס לקבוצות אתנו-גזעיות שונות בישראל.
לחוברת התקצירים המלאה לחצו כאן